Nagroda im. Szumana

Edycja 2022

 

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka ustanowił Nagrodę im. Stefana Szumana, której celem jest promowanie polskich osiągnięć badawczych wnoszących wkład do wiedzy o rozwoju psychicznym człowieka w ciągu życia.

Nagroda jest przyznawana corocznie za pracę o charakterze teoretycznym lub empirycznym, opublikowaną w czasopiśmie polskim lub zagranicznym lub w postaci książkowej w wydawnictwie polskim lub zagranicznym.

Termin składania wniosków: 28 lutego 2022.

 

Regulamin Nagrody znajduje się tutaj.
Formularz wniosku Nagrody znajduje się tutaj.

Adres:  
Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka 
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków  
dopisek: Nagroda im. Stefana Szumana  

Adres e-mail:
stowarzyszenierozwojuczlowieka@gmail.com

 

Dotychczasowi laureaci Nagrody im. Stefana Szumana:

 

2019

Aleksandra Słowińska
za pracę doktorską: Wizerunek ciała w adolescencji i wczesnej dorosłości, a formowanie się tożsamości osobistej

 

2016

Anna Lipska 
za pracę doktorską: Uczestnictwo w rytuałach rodzinnych z perspektywy młodych dorosłych. Doświadczenie i funkcje psychologiczne

 

2015

Beata Winnicka
za pracę doktorską: Wpływ przestrzeni na szacowanie czasu u dzieci

 

2014

Jan Cieciuch 
za publikację: Kształtowanie się systemu wartości od dzieciństwa do wczesnej dorosłości

 

2013

Małgorzata Stępień-Nycz
za pracę doktorską: Rozwój reprezentacji emocji w okresie dzieciństwa

 

2011

Tomasz Frąckowiak
za pracę doktorską: Poczucie jakości życia osób długowiecznych w kontekście cech osobowości, doświadczeń autobiograficznych i sposobu życia

 

2010

Adam Putko
za publikację: Dziecięca teoria umysłu w fazie jawnej i utajonej a funkcje wykonawcze

Adrian Kurcbart
za pracę doktorską: Reprezentacja poznawcza ojca w ontogenezie

 

2008

Jan Cieciuch
za pracę doktorską: Relacje między systemami wartości a przekonaniami światopoglądowymi w okresie dorastania

 

2006

Wanda Zagórska
za publikację: Uczestnictwo młodych dorosłych w rzeczywistości wykreowanej kulturowo

Alina Kałużna
za pracę doktorską: Obraz marzeń kobiet w wieku średnim