Nagroda im. Szumana

Edycja 2021

 

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka ustanowił Nagrodę im. Stefana Szumana, której celem jest promowanie polskich osiągnięć badawczych wnoszących wkład do wiedzy o rozwoju psychicznym człowieka w ciągu życia.

Nagroda jest przyznawana corocznie za pracę o charakterze teoretycznym lub empirycznym, opublikowaną w czasopiśmie polskim lub zagranicznym lub w postaci książkowej w wydawnictwie polskim lub zagranicznym.

Termin składania wniosków: 28 lutego 2021.

 

Regulamin Nagrody znajduje się tutaj.
Formularz wniosku Nagrody znajduje się tutaj.

Adres:  
Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka 
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków  
dopisek: Nagroda im. Stefana Szumana  

Adres e-mail:
[email protected]