Nagroda im. Szumana

Edycja 2019

                                             
Szanowni Państwo,  

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka ogłasza kolejną edycję   
Nagrody im. Stefana Szumana.

Celem  nagrody  jest  promowanie  polskich  osiągnięć  badawczych  wnoszących  istotny
wkład  do 
wiedzy o rozwoju psychicznym człowieka w ciągu życia. Nagroda przyznawana
jest za najlepszą 
pracę badawczą z dziedziny psychologii rozwoju człowieka. 
  
Nagroda przyznawna jest corocznie w dwóch kategoriach:  
1)  za  rozprawę  doktorską  w  dziedzinie  nauk  humanistycznych  w  zakresie  psychologii;  
aktualna edycja obejmuje prace obronione w Polsce w roku 2019;  
2) za pojedynczą publikację – pracę teoretyczną, empiryczną lub aplikacyjną, wykonaną
w Polsce, 
opublikowaną  w  czasopismach  polskich  lub  zagranicznych  lub  w  postaci
książkowej  
w wydawnictwach polskich i zagranicznych w roku 2019.  

Termin składania wniosków: do 31 marca 2020 roku.  
Regulamin konkursu oraz wniosek o przyznanie Nagrody im. S. Szumana dostępne
są na stronie Stowarzyszenia
Prawo zgłoszenia do Nagrody przysługuje indywidualnym
osobom, które są członkami Polskiego 
Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka
oraz instytutom naukowym. Zgłoszenie należy 
przesłać do Zarządu Stowarzyszenia.
Zgłoszenie powinno zawierać wniosek z krótkim 
uzasadnieniem, kopię  proponowanej
do Nagrody pracy oraz, w miarę możliwości, recenzje 
w przewodzie lub wydawnicze.
Prosimy o równoczesne przesłanie papierowej lub elektronicznej wersji
 proponowanej
do Nagrody pracy. Jeżeli praca dostępna jest tylko w wersji papierowej, 
prosimy
o przesłanie jej trzech egzemplarzy. 


Adres:  
Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka 
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków  
dopisek: Nagroda im. Stefana Szumana  

Adres e-mail:
[email protected]
[email protected]