O nas

Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka zostało zarejestrowane 30 kwietnia 2015 roku w Sądzie Rejonowym w Krakowie. Jego celem jest wspieranie badań naukowych dotyczących rozwoju człowieka, integracja środowiska psychologów rozwojowych, upowszechnianie wiedzy i osiągnięć badawczych z zakresu psychologii rozwoju człowieka, popularyzowanie wiedzy o rozwoju oraz promowanie osiągnięć polskich psychologów rozwoju. Stowarzyszenie kontynuuje wieloletnie tradycje Sekcji Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego: wydaje czasopismo Psychologia Rozwojowa, Biuletyn, organizuje Ogólnopolskie Konferencje Psychologii Rozwojowej oraz Seminaria Śródroczne.

Statut Stowarzyszenia znajduje się tutaj. 

 

Sprawozdania z działalności      

  • Sprawozdanie z działalności za rok 2021 przyjęte na Walnym Zgromadzeniu Członków PSPRC 2 czerwca 2022 znajduje się tutaj.          

   Adres Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka

ul. Ingardena 6

30-060 Kraków

NIP: 677-23-88-711
REGON: 361400636
KRS: 0000555098

nr konta: 37 2030 0045 1110 0000 0414 9390

stowarzyszenierozwojuczlowieka@gmail.com

Prezes Stowarzyszenia: 
dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, prof. UWM
beata.rynkiewicz@uwm.edu.pl