O nas

Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka zostało zarejestrowane 30 kwietnia 2015 roku w Sądzie Rejonowym w Krakowie. Jego celem jest wspieranie badań naukowych dotyczących rozwoju człowieka, integracja środowiska psychologów rozwojowych, upowszechnianie wiedzy i osiągnięć badawczych z zakresu psychologii rozwoju człowieka, popularyzowanie wiedzy o rozwoju oraz promowanie osiągnięć polskich psychologów rozwoju. Stowarzyszenie kontynuuje wieloletnie tradycje Sekcji Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego: wydaje czasopismo Psychologia Rozwojowa, Biuletyn, organizuje Ogólnopolskie Konferencje Psychologii Rozwojowej oraz Seminaria Śródroczne.

Statut Stowarzyszenia znajduje się tutaj. 

 

Sprawozdania z działalności      

  • Sprawozdanie z 4-letniej kadencji Zarządu w latach 2019-2023 znajduje się tutaj.
  • Sprawozdanie z działalności za rok 2022 przyjęte na Walnym Zgromadzeniu Członków PSPRC 1 czerwca 2023 znajduje się tutaj.
  • Sprawozdanie z działalności za rok 2021 przyjęte na Walnym Zgromadzeniu Członków PSPRC 2 czerwca 2022 znajduje się tutaj.
  • Sprawozdanie z działalności za rok 2020 przyjęte na Walnym Zgromadzeniu Członków PSPRC 21 maja 2021 znajduje się tutaj.
             

   Adres Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka

ul. Ingardena 6

30-060 Kraków

NIP: 677-23-88-711
REGON: 361400636
KRS: 0000555098

nr konta: 37 2030 0045 1110 0000 0414 9390

stowarzyszenierozwojuczlowieka@gmail.com

Prezes Stowarzyszenia: 
dr Ludmiła Zając-Lamparska, prof. UKW

l.lamparska@gmail.com