Współpraca międzynarodowa

Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne zainicjowało partnerskie działania ze znaczącymi organizacjami psychologicznymi z 60 krajów świata.
W Polsce współpracuje z naszym Stowarzyszeniem oraz z Polskim Towarzystwem Psychologicznym. Współpraca ta umożliwi nam w najbliższym czasie wziąć udział w międzynarodowych inicjatywach na rzecz promocji wiedzy psychologicznej. Porozumienie podpisała w grudniu 2020 roku Prezes 
PSPRC dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, prof. UWM. Pobierz tutaj.