Dołącz do nas

Dlaczego warto należeć do Stowarzyszenia: 

 • Jesteśmy jedynym Stowarzyszeniem w Polsce zrzeszającym środowisko psychologów
  naukowców 
  i praktyków zajmujących się zagadnieniami rozwoju człowieka.
             
 • Organizujemy co roku ogólnopolskie konferencje naukowe, gromadzące ponad
  100 osób, na których 
  omawiane są wyniki badań naukowych i rozwiązania praktyczne
  w obszarze rozwoju człowieka. 

                
 • Stowarzyszenie wydaje czasopismo naukowe Psychologia Rozwojowa, które w wykazie
  czasopism 
  naukowych MNiSW posiada 40 pkt.

Aby zapisać się do Stowarzyszenia, prosimy:

1) pobrać i wypełnić deklarację przystąpienia (można pobrać tutaj)

2) uzyskać rekomendację członka Stowarzyszenia

3) przesłać deklarację na adres Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka

ul. Ingardena 6

30-060 Kraków