Wspólne stanowisko Komitetu Psychologii PAN oraz naukowych towarzystw psychologicznych, w tym Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka, w sprawie społecznej odpowiedzialności w komunikowaniu o doświadczeniach traumatycznych dzieci, w tym w szczególności o przypadkach przestępstw o charakterze seksualnym

Link do załącznika znajduje się tutaj


WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Z okazji  30 OKPR video-życzenia dla Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka przesłali:

- Frank C. Worell, President of American Psychological Association (APA)

- Nicola Gale, Vice President of European Federation of Psychological Association (EFPA)

- Valeria Palii, President of National Psychological Association of Ukraine

- Usha Kiran Subba, President of Association of Psychologists in Nepal

- Maria Elena Humphrey, Director of Nicaragua Association for Developmental Psychology

- Georgia Zara, Vice President of The Order of Psychologists in Italy

- Marta Fulop, Hungarian Psychological Association

 

Życzenia można obejrzeć tutaj


SOLIDARNOŚĆ Z UKRAINĄ

W tym trudnym czasie, solidaryzujemy się z naszymi ukraińskimi Kolegami - psychologami, pracownikami uczelni i wszystkimi obywatelami, potępiając tę niedopuszczalną przemoc, sprzeczną z wartościami cywilizowanego świata.

W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka
Zarząd


Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka zostało zarejestrowane 30 kwietnia 2015 roku w Sądzie Rejonowym w Krakowie.

Jego celem jest wspieranie badań naukowych dotyczących rozwoju człowieka, integracja środowiska psychologów rozwojowych, upowszechnianie wiedzy i osiągnięć badawczych z zakresu psychologii rozwoju człowieka, popularyzowanie wiedzy o rozwoju oraz promowanie osiągnięć polskich psychologów rozwoju.

Stowarzyszenie kontynuuje wieloletnie tradycje Sekcji Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego: wydaje czasopismo Psychologia Rozwojowa, Biuletyn, organizuje Ogólnopolskie Konferencje Psychologii Rozwojowej oraz Seminaria Śródroczne.

 

 

Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka

ul. Ingardena 6
30-060 Kraków

NIP: 677-23-88-711
REGON: 361400636
KRS: 0000555098

nr konta: 37 2030 0045 1110 0000 0414 9390

stowarzyszenierozwojuczlowieka@gmail.com

Prezes Stowarzyszenia: 
dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, prof. UWM
beata.rynkiewicz@uwm.edu.pl