Na walnym zebraniu w dniu 01.06.2015 roku ustalono następującą
wysokość rocznych składek członkowskich:

80 zł – roczna składka dla zwyczajnych członków
50 zł – roczna składka dla doktorantów i studentów kończących studia psychologiczne

                                                                                                                  

Składki proszę wpłacać na konto Stowarzyszenia:

Bank BGŻ BNB Paribas S.A.
ul. Kasprzaka 10/16,
01-211 Warszawa

Nr rachunku:
37 2030 0045 1110 0000 0414 9390