Składki

  • 80 zł – roczna składka dla zwyczajnych członków
  • 50 zł – roczna składka dla doktorantów i studentów kończących studia psychologiczne

Składki za dany rok proszę wpłacać na konto Stowarzyszenia do końca marca danego roku:

Bank BGŻ BNB Paribas S.A.
ul. Kasprzaka 10/16,
01-211 Warszawa

Nr rachunku:
37 2030 0045 1110 0000 0414 9390

 

W tytule wpłaty proszę podać imię i nazwisko członka oraz dopisek „Opłata członkowska za rok…”.