Dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, prof. UWM członkiem Zarządu European Association of Developmental Psychology (EADP)

Z radością informujemy, że nasza koleżanka, Prezes PSPRC w poprzedniej kadencji i obecnie członek Zarządu, została wybrana do Zarządu EADP, gdzie będzie pełnić funkcję Membership Oficer  https://www.eadp.info/about-us/council-members-1/

Beata Krzywosz-Rynkiewicz, jest kierownikiem Katedry Psychologii Rozwoju i Edukacji na Wydziale Nauk Społecznych UWM w Olsztynie. Od ponad dwudziestu lat bada aktywność społeczną i zaangażowanie obywatelskie młodych ludzi. Kierowała ośmioma międzynarodowymi projektami badawczymi. Jest autorką ponad 80 publikacji, w tym dwóch książek na temat edukacji obywatelskiej w kontekście zaangażowania obywatelskiego i demokracji, wydanych w ostatnich 5 latach w prestiżowym wydawnictwie Routledge – Young People and active citizenship in post-soviet times (2018) i Reconstructing democracy and citizenship education (2023). W latach 2006-2010 była członkiem Komitetu Naukowego European Science Fundation (ESF). Obecnie jest redaktor naczelną Przeglądu Psychologicznego i przewodniczącą uczelnianej Komisji ds. etyki badań naukowych UWM.

dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, prof. UWM