Seminarium Śródroczne PSPRC 15.02.2024

Zapraszamy na Śródroczne Seminarium PSPRC

zorganizowane przez Zakład Psychologii Rozwoju i Wychowania Instytutu Psychologii w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

 

Seminarium odbędzie się on-line 15 lutego 2024 r.

 

W trakcie spotkania przewidziane są wystąpienia poświęcone następującej problematyce:

 

Konrad Piotrowski:     Wypalenie rodzicielskie – jak powstaje, jak zmienia się w czasie i jak mu przeciwdziałać
Magdalena Poraj-Weder: Agresja pomiędzy rodzeństwem: definicja, uwarunkowania, skutki w świetle badań młodzieży i dorosłych
Katarzyna Knopp:   Rozwój inteligencji emocjonalnej i społecznej w okresie późnego dzieciństwa i wczesnej adolescencji
Iwona Omelańczuk: Temperament dziecka w okresie wczesnego i średniego dzieciństwa a poczucie rodzicielskiej skuteczności
Magdalena Rowicka: Brzdąc w sieci – uwarunkowania używania ekranowych urządzeń mobilnych przez dzieci w wieku przedszkolnym
Magdalena Bartoszak:  Aksjomaty społeczne jako kulturowe determinanty rozwoju zachowań prospołecznych. Przekonania o świecie a gotowość do udzielania pomocy uchodźcom. Międzynarodowe badania porównawcze oraz implikacje dla praktyki społecznej i wychowawczej