Seminaria Doktoranckie PSPRC w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024

W bieżącym roku akademickim będziemy kontynuować cykl Seminariów Doktoranckich naszego Stowarzyszenia, realizowany od 2021 roku. Tak jak dotąd, Seminaria będą się odbywały online, a Doktoranci z różnych ośrodków będą prezentować swoje projekty z obszaru psychologii rozwoju. Będzie to miejsce dyskusji, uzyskania uwag od ekspertów z zakresu psychologii rozwoju, ale też wymiany doświadczeń, poznania projektów z różnych ośrodków, co może doprowadzić do nawiązania lub pogłębienia współpracy i kolejnych wspólnych projektów badawczych.

 Członkinie i członków Stowarzyszenia zapraszamy do udziału w Seminariach  Doktoranckich PSPRC zaplanowanych na semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024.

 

Program

SEMINARIÓW DOKTORANCKICH PSPRC

na semestr pierwszy roku akademickiego 2023/2024

Seminaria Doktoranckie PSPRC w najbliższym semestrze poprowadzi dr hab. Anna Paszkowska-Rogacz, prof. UŁ

1) Listopad – 29.11.2023 (środa), godz. 18.00-19.30

Mgr Aleksandra Banach  (Promotor: dr hab. Katarzyna Walęcka-Matyja, prof. UŁ, Promotor pomocniczy: dr Paulina Szymańska, Uniwersytet Łódzki)

Temat wystąpienia: Afektywno-instrumentalny wymiar rodzinnej opieki nad starzejącymi się rodzicami-rozważania metodologiczne.

2) Styczeń – 10.01.2024 (środa), godz. 18.00-19.30

Mgr Natalia Siekiera (Promotor: prof. dr hab. Marta Białecka-Pikul, promotor pomocniczy: dr Arkadiusz Białek, Uniwersytet Jagielloński)

Temat wystąpienia: Współpraca dzieci w średnim dzieciństwie z perspektywy kulturowej: Badania terenowe w kulturze Yurakare.