Nagroda za PSPRC

Nagroda za wkład w rozwój Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka

2022 – Pierwsza edycja Nagrody za wkład w rozwój Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka

Laureatem Nagrody za wkład w rozwój Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka w 2022 r. została prof. dr hab. Maria Kielar-Turska

 

 

Pani Profesor Maria Kielar Turska jest uznanym autorytetem w subdyscyplinie psychologia rozwojowa oraz autorką książek i artykułów na temat rozwoju dziecka, sprawności językowych i komunikacyjnych, recepcji literatury, stymulowania rozwoju oraz historii psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim.  

Pani Profesor wniosła znaczący wkład w tworzenie środowiska psychologii rozwojowej, które działało jako Sekcja Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, a od 2015 roku jako Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka. Zainicjowała powstanie Stowarzyszenia, działała aktywnie przy jego formalnym uruchamianiu, oraz była Prezesem w latach 2015 – 2019. Nadal jest członkiem Zarządu i przewodniczy dwóm ważnym inicjatywom realizowanym przez Stowarzyszenie – jest Redaktorką naczelną czasopisma „Psychologia Rozwojowa”, oraz Przewodniczącą Kapituły Nagrody im. Szumana przyznawanej przez Stowarzyszenie.  

Dzięki zaangażowaniu i pracy Pani Profesor Marii Kielar-Turskiej, PSPRC działa jako znaczące środowisko naukowe i rozpoznawalna w polskiej psychologii organizacja naukowa.  

 

Tekst laudacji dr hab. Adama Niemczyńskiego, prof. uczelni znajduje się tutaj.


 

Zarząd PSPRC na posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2022 roku uchwalił Nagrodę za wkład w rozwój Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka oraz ustanowił Kapitułę Nagrody.

Skład Kapituły Nagrody:

dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, prof. UWM  – Prezes PSPRC

dr hab. Dorota Czyżowska, prof. UJ – Wiceprezes PSPRC

dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW – Wiceprezes PSPRC

dr Konrad Piotrowski – Członek PSPRC

 

Na posiedzeniu Zarządu PSPRC w dniu 17 lutego 2022 r. został przyjęty regulamin Nagrody za wkład w rozwój Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka.

Regulamin znajduje się tutaj.