Przełożenie OKPR na 2021

Szanowni Państwo, Drodzy Koledzy, w związku z wciąż niepewną sytuacją wynikającą z rozprzestrzeniania się COVID-19 informujemy, że w tym roku kalendarzowym XXIX Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej nie odbędzie się. Decyzję tę podjął Komitet Organizacyjny konferencji wraz z Zarządem Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka. Jednocześnie informujemy, że XXIX OKPR odbędzie się w przyszłym roku, w terminieWięcej oPrzełożenie OKPR na 2021[…]

Walne Zgromadzenie – 17 czerwca (środa) w godz. 18:00-20:00

Szanowni Państwo, Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka Uprzejmie zawiadamiamy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną tegoroczne Walne Zgromadzenie Członków PSPRC, odbędzie się on-line w systemie ZOOM w dniu: 17 czerwca (środa) w godzinach 18:00 -20:00   Szczegółowy program Zebrania oraz zasady uczestnictwa znajdziesz tutaj

XXIX Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej

KONFERENCJA ZACZYNA SIĘ ZA     Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka oraz Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na XXIX Ogólnopolską Konferencję Psychologii Rozwojowej Warszawa 19-21 maja 2020 r.   Współczesne drogi rozwoju – między obawą a nadzieją  

Psychologia Rozwojowa za 20 pkt

Zgodnie z Komunikatem MNiSW z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów, czasopismo Psychologia Rozwojowa, prowadzona przez Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka, uzyskało 20 pkt.

Dofinansowanie od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  na otwarcie dostępu do nowych publikacji w czasopiśmie Psychologia Rozwojowa. „Otwarcie dostępu do nowych publikacji w czasopiśmie „Psychologia Rozwojowa”  w latach 2017-2018: zadanie finansowane w ramach umowy 553/P-DUN/2017  ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych  na działalność upowszechniającą naukę”.