XXIX Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej

KONFERENCJA ZACZYNA SIĘ ZA     Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka oraz Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na XXIX Ogólnopolską Konferencję Psychologii Rozwojowej Warszawa 19-21 maja 2020 r.   Współczesne drogi rozwoju – między obawą a nadzieją  

Psychologia Rozwojowa za 20 pkt

Zgodnie z Komunikatem MNiSW z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów, czasopismo Psychologia Rozwojowa, prowadzona przez Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka, uzyskało 20 pkt.

Dofinansowanie od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  na otwarcie dostępu do nowych publikacji w czasopiśmie Psychologia Rozwojowa. „Otwarcie dostępu do nowych publikacji w czasopiśmie „Psychologia Rozwojowa”  w latach 2017-2018: zadanie finansowane w ramach umowy 553/P-DUN/2017  ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych  na działalność upowszechniającą naukę”.