Seminaria Śródroczne

Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka organizuje Śródroczne Seminaria w różnych ośrodkach naukowych. Najbliższe odbędzie się 15 lutego 2023 na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, przy czym będzie to seminarium online. Program Seminarium pojawi się wkrótce

 


Seminaria archiwalne:

  • 22.02.2023 – Uniwersytet Rzeszowski: Zagrożenia dla rozwoju – Diagnoza – Wsparcie psychospołeczne (program znajduje się tutaj)
  • 17.02.2022 – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu: Rozwój człowieka a aktualność społeczno-kulturowa: stałość i zmiana (program znajduje się tutaj)