Seminaria Śródroczne

Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka organizuje Śródroczne Seminaria w różnych ośrodkach naukowych. Najbliższe odbędzie się 22 lutego 2023 na Uniwersytecie Rzeszowskim, przy czym będzie to seminarium online.

Link do spotkania w MS TEAMS znajduje się tutaj

 


Seminaria archiwalne:

  • 17.02.2022 – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – Rozwój człowieka a aktualność społeczno kulturowa: stałość i zmiana (program znajduje się tutaj)