Seminaria Śródroczne

Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka organizuje Śródroczne Seminaria w różnych ośrodkach naukowych. Najbliższe odbędzie się 17 lutego 2022 na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, przy czym będzie to seminarium online.

 

Poniżej znajduje się program