Seminaria Doktoranckie

Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwojowej organizuje Seminarium Doktoranckie, którego celem jest wsparcie projektów badawczych doktorantów, nawiązanie lub pogłębienie współpracy w zakresie psychologii rozwoju między ośrodkami.

 

PROGRAM SPOTKAŃ W SEMESTRZE LETNIM 2023-2024

Prowadząca: dr hab. Anna Paszkowska-Rogacz, prof. UŁ

 

1) 20.03.2024 (środa) godz. 18.00-19.30

mgr Izabela Huczewska (Promotor: dr hab. Monika Mynarska, prof. UKSW)

Rola parentyfikacji w procesie formowania własnej rodziny

 

2) 16.04.2024 (wtorek), godz. 18.00-19.30

mgr Joanna Marek Banach (Promotor: prof. Jarosław Rola, APS, promotor pomocniczy: dr Magdalena Poraj-Weder, APS).

Biopsychospołeczne uwarunkowania proaktywnego radzenia sobie ze stresem oraz satysfakcji z życia rodziców dzieci chorujących somatycznie na cukrzycę typu 1.

 


PROGRAM SPOTKAŃ W SEMESTRZE ZIMOWYM 2023-2024

Prowadząca: dr hab. Anna Paszkowska-Rogacz, prof. UŁ

 

1) 29.11.2023 (środa), godz. 18.00-19.30

mgr Aleksandra Banach  (Promotor: dr hab. Katarzyna Walęcka-Matyja, prof. UŁ, Promotor pomocniczy: dr Paulina Szymańska, Uniwersytet Łódzki)

Afektywno-instrumentalny wymiar rodzinnej opieki nad starzejącymi się rodzicami-rozważania metodologiczne

2) 10.01.2024 (środa), godz. 18.00-19.30

mgr Natalia Siekiera (Promotor: prof. dr hab. Marta Białecka-Pikul, promotor pomocniczy: dr Arkadiusz Białek, Uniwersytet Jagielloński)

Współpraca dzieci w średnim dzieciństwie z perspektywy kulturowej: Badania terenowe w kulturze Yurakare

 


PROGRAM SPOTKAŃ W SEMESTRZE LETNIM 2022-2023

Prowadząca: dr hab. Katarzyna Markiewicz, prof. WSEI

 

1) 18.04.2023 (wtorek), godz. 18.00-19.30

mgr Dominika Saad (promotor: dr hab. Ewa Zasępa, prof. uczelni), Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie

Psychologiczne i egzystencjalne uwarunkowania jakości życia osób z chorobą Leśniowskiego-Crohna

2) 23.05.2023 (wtorek), godz. 18.00-19.30

mgr Magdalena Orłowska-Bobrowska (promotor: prof. dr hab. Hanna Liberska), Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Wybrane podmiotowe uwarunkowania satysfakcji ze związku intymnego par heteroseksualnych

 


PROGRAM SPOTKAŃ W SEMESTRZE ZIMOWYM 2022-2023

Prowadząca: dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL

 

1) 21.11.2022 (poniedziałek), godz. 18.00-19.30

mgr Edyta Idczak-Paceś (promotor: dr hab. Ewa Zasępa, prof. uczelni), Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie

Różnice uwarunkowane płcią w poszerzonym fenotypie autyzmu –konstrukcja fenotypu żeńskiego

2) 12.12.2022 (poniedziałek), godz. 18.00-19.30 

mgr Izabela Zębrowska (promotor: dr hab. Ewa Zasępa, prof. uczelni), Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie

Osobowość, stres rodzicielski a jakość życia rodziny z perspektywy matek zastępczych

 


 

PROGRAM SPOTKAŃ W SEMESTRZE LETNIM 2021-2022

Prowadząca: dr hab. Dorota Czyżowska, prof. UJ

 

1) 9.03.22

mgr Wioletta Łubińska-Salej (promotor: dr hab. Wioletta Radziwiłowicz, prof. uczelni), Uniwersytet Gdański

Rola procesów mentalizacji i muzyki w nasileniu objawów depresji w okresie adolescencji

2) 6.04.22

mgr Natalia Hoffmann (promotor: dr hab. Błażej Smykowski, prof. uczelni), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Implementacja Modelu Inwestycyjnego do badań nad tożsamością

3) 11.05.22

mgr Joanna Szczepańska (promotor: dr hab. Wioletta Radziwiłowicz, prof. uczelni), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Subsystem rodziców dzieci ze spektrum autyzmu: analiza więzi i objawów depresyjnych

 


PROGRAM SPOTKAŃ W SEMESTRZE ZIMOWYM 2021-2022

Prowadzący: dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW

 

1) 17.11.21

mgr Sabina Barszcz (promotor: dr hab. Anna Oleszkowicz, prof. uczelni), Uniwersytet Wrocławski

Wpływ pochwał i informacji edukacyjnych na wzmacnianie zachowań proekologicznych w grupie adolescentów i starających się dorosłych

2) 8.12.21

mgr Jakub Romaneczko (promotor: dr hab. Elżbieta Rydz, prof. uczelni), Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie

Wybrane uwarunkowania współczucia wobec siebie (self-compassion) w okresie dorosłości

3) 12.01.22

mgr Monika Wysota (promotor: dr hab. Lucyna Bakiera, prof. uczelni), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Komunikacja w rodzinie a wkraczanie młodych osób w dorosłość