Ze smutkiem informujemy, że zmarła Profesor Barbara Harwas-Napierała

Zawiadomienie o śmierci wieloletniego pracownika firmy Colmec - Colmec

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 26 października 2023 r. zmarła

Profesor Barbara Harwas-Napierała

Człowiek wielkiej kultury, elegancji i wrażliwości.

Psycholog, profesor nadzwyczajny.

Emerytowany pracownik Wydziału Psychologii i Kognitywistyki

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kierownik Zakładu Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną w Instytucie Psychologii UAM

w latach 1993-2017


Córka filozofa Edmunda Harwasa i Tomiry Suwały.

W 1970 r. ukończyła Wydział Filozoficzno-Historyczny UAM. W 1975 r. uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii na podstawie rozprawy pt. Nastawienie na zagrożenia społeczne a niektóre formy treningu wychowawczego w rodzinie. Promotorem rozprawy doktorskiej była prof. Maria Tyszkowa. W 1987 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy pt. Czynniki społeczno-rodzinne w kształtowaniu lęku u młodzieży. W 1991 r. wyjechała na staż zagraniczny związany z realizacją badań na temat rodzinnych uwarunkowań kształtowania się ról związanych z płcią (Hungarian Academy of Sciences, Budapeszt). W 1991 r. współpracowała z prof. Robertem Hinde z Cambridge University (Metodologia badań nad tożsamością płciową). W 1994 r. współpracowała z prof. Heleną Hurme z Abo Academy w Finlandii (Rozwój tożsamości płciowej. Prawidłowości i zagrożenia). Współpracowała m.in. z Polskim Towarzystwem Pediatrycznym i Wielkopolskim Stowarzyszeniem Pomocy Dziecku, Ojcu i Rodzinie. W 2004 r. była ekspertem V i VI, a w 2007 r. VII Programu Ramowego Unii Europejskiej.

 

Autorka i redaktorka podręczników i monografii z zakresu psychologii rozwoju człowieka [m. in. Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (2000). (red.). Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka; Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (2002). Wiedza z psychologii rozwoju człowieka w praktyce społecznej; Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (2003). (red.). Psychologia rozwoju człowieka. Rozwój funkcji psychicznych; Bakiera, L., Harwas-Napierała, B. (2016). Wzory osobowe w rozwoju człowieka] oraz psychologii rodziny [m. in. Harwas-Napierała, B. (2008). Komunikacja interpersonalna w rodzinie; Harwas-Napierała, B., Liberska, H. (2007). (red.). Tożsamość a współczesność; Harwas-Napierała, B. (2012). Dorosłość jako spełnienie; Harwas-Napierała, B., Bakiera, L. (2018). (red.). Oblicza współczesnej rodziny]. Wypromowała 280 magistrów i 5 doktorów: prof. UAM dr hab. Lucynę Bakierę, prof. UAM dr hab. Katarzynę Adamczyk, dr Marię Błażejczyk, dr Izabelę Stankowską-Mazur i dr Anitę Głód-Mikołajczak. Członek Rady Redakcyjnej Psychologii Rozwojowej, Forum Psychologicznego oraz Family Forum. Prowadziła wykłady i seminaria z psychologii małżeństwa i rodziny, psychologii wychowawczej, psychologii rozwoju człowieka, komunikacji interpersonalnej w rodzinie, terapii rodzinnej, pedagogiki rodziny. Odznaczona licznymi nagrodami naukowymi i dydaktycznymi.

 

W osobie Zmarłej społeczność akademicka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu straciła
cenionego wykładowcę wielu pokoleń studentów psychologii.

Rodzinie i bliskim
wyrazy głębokiego współczucia składają

Rektor i Senat oraz Dziekan i cała społeczność akademicka
Wydziału Psychologii i Kognitywistyki
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu