Zarząd Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka:

 • prof. dr hab. Maria Kielar-Turska – prezes
 • dr hab. Dorota Czyżowska – wiceprezes
 • dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW – wiceprezes ds. rozwoju Stowarzyszenia
 • dr hab. Ewa Gurba – skarbnik
 • dr Magdalena Kosno – sekretarz
 • dr Małgorzata Grabowska
 • dr hab. Dorota Kubicka
 • dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, prof. UWM
 • dr hab. Hanna Liberska, prof. UKW
 • dr hab. Anna Oleszkowicz, prof. UWr
 • dr hab. Katarzyna Markiewicz, prof. UMCS
 • dr hab. Elżbieta Rydz
      

Komisja Rewizyjna:

 • dr hab. Maria Czerwińska-Jasiewicz, prof. UKSW
 • dr hab. Ludwika Wojciechowska, prof. UZ
 • dr hab. Wanda Zagórska, prof. UKSW