Nowy Zarząd PSPRC na kadencję 2023-2027

Podczas Walnego Zebrania Członków PSPRC, które miało miejsce 1.06.2023 r. podczas 32. OKPR w Bydgoszczy, wybrany został skład Zarządu PSPRC oraz Komisji Rewizyjnej na kolejną 4-letnią kadencję. Ze składem obu tych organów można zapoznać się tutaj