Ogłoszenie Konkursu o nagrodę im. Stefana Szumana za rok 2023

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka ogłasza kolejną edycję nagrody im. Stefana Szumana za prace naukowe poświęcone zagadnieniom rozwoju człowieka w dwóch kategoriach: (1) rozprawa doktorska i (2) monografia lub artykuł w czasopiśmie naukowym. Zapraszamy do składania propozycji prac do nagrody, uwzględniając następujące warunki: (1) autor rozprawy doktorskiej uzyskał w roku 2023 stopień doktora, (2) monografiaWięcej oOgłoszenie Konkursu o nagrodę im. Stefana Szumana za rok 2023[…]