Dotychczasowi laureaci Nagrody im. Stefana Szumana:

                        

2006

Wanda Zagórska
za publikację: Uczestnictwo młodych dorosłych w rzeczywistości wykreowanej kulturowo

Alina Kałużna
za pracę doktorską: Obraz marzeń kobiet w wieku średnim


2008

Jan Cieciuch
za pracę doktorską: Relacje między systemami wartości
a przekonaniami światopoglądowymi w okresie dorastania


2010

Adam Putko
za publikację: Dziecięca teoria umysłu w fazie jawnej i utajonej a funkcje wykonawcze

Adrian Kurcbart
za pracę doktorską: Reprezentacja poznawcza ojca w ontogenezie


2011

Tomasz Frąckowiak
za pracę doktorską: Poczucie jakości życia osób długowiecznych
w kontekście cech osobowości, doświadczeń autobiograficznych i sposobu życia


2013

Małgorzata Stępień-Nycz
za pracę doktorską: Rozwój reprezentacji emocji w okresie dzieciństwa


2014

Jan Cieciuch
za publikację: Kształtowanie się systemu wartości od dzieciństwa do wczesnej dorosłości


2015

Beata Winnicka
za pracę doktorską: Wpływ przestrzeni na szacowanie czasu u dzieci


2016

Anna Lipska
za pracę doktorską: Uczestnictwo w rytuałach rodzinnych
z perspektywy młodych dorosłych. Doświadczenie i funkcje psychologiczne