OKPR – Zgłoszenie plakatu

  Planujemy większe sesje plakatowe, nadające rangę tego typu wystąpieniom. Plakaty będą pogrupowane tematycznie, Autorzy plakatów będą proszeni o krótką prezentację badań. W ramach sesji posterowej przewidujemy także czas na dyskusję.
  Rozwój indywidualny w zmieniającym się świecieTrajektorie rozwoju, trendy kohortowe i kaskady rozwojowe – nowe(?) pojęcia w rozumieniu rozwojuTypowe i nietypowe drogi rozwojuNapięcie między kulturą materialną i duchową jako dynamizm rozwojuLife Long Learning jako czynnik rozwojuNadzieja w rozwoju człowieka dorosłegoZmiany klimatyczne a przebieg rozwoju człowiekaTwórczość i meandry rozwojuRozwój w dobie mediów społecznościowychWspółczesne technologie w służbie diagnozy rozwojuInterwencja w przebieg rozwoju z perspektywy cyklu życiaJęzyk i komunikacja a rozwój w XXI wiekuCzas pandemii jako wyzwanie dla rozwoju człowieka i psychologii rozwojowej
  Autor 1.

  Autor 2.

  Autor 3.

  Autor 4.

  Autor 5.