OKPR – Zgłoszenie plakatu

Planujemy większe sesje plakatowe, nadające rangę tego typu wystąpieniom. Plakaty będą pogrupowane tematycznie, Autorzy plakatów będą proszeni o krótką prezentację badań. W ramach sesji posterowej przewidujemy także czas na dyskusję.

Rozwój indywidualny w zmieniającym się świecieTrajektorie rozwoju, trendy kohortowe i kaskady rozwojowe – nowe(?) pojęcia w rozumieniu rozwojuTypowe i nietypowe drogi rozwojuNapięcie między kulturą materialną i duchową jako dynamizm rozwojuLife Long Learning jako czynnik rozwojuNadzieja w rozwoju człowieka dorosłegoZmiany klimatyczne a przebieg rozwoju człowiekaTwórczość i meandry rozwojuRozwój w dobie mediów społecznościowychWspółczesne technologie w służbie diagnozy rozwojuInterwencja w przebieg rozwoju z perspektywy cyklu życiaJęzyk i komunikacja a rozwój w XXI wieku
Autor 1.


Autor 2.


Autor 3.


Autor 4.


Autor 5.