OKPR – Wydarzenia

Rodzaje wystąpień:

 1. Sympozjum tematyczne
 2. Dyskusja panelowa
 3. Wystąpienia indywidualne jedno- lub wieloautorskie
 4. Plakaty
 5. Warsztaty

Sympozjum tematyczne

Uczestnicy konferencji mogą zgłaszać sympozja poświęcone określonemu zagadnieniu z zakresu psychologii rozwoju człowieka. Zgłoszenie sympozjum powinno obejmować podanie:

 • tematu,
 • krótkiego opisu tematyki, której będzie ono dotyczyć,
 • listy prelegentów wraz z tytułami kolejnych wystąpień,
 • abstraktów wszystkich wystąpień,
 • nazwiska proponowanego dyskutanta.

W sympozjum tematycznym może znaleźć się maksymalnie 5 wystąpień, wygłoszonych przez osoby pochodzące z co najmniej dwóch ośrodków akademickich.

Czas sympozjum: 90 minut.

 

Dyskusja panelowa

Ze względu na to, że badania nad rozwojem obfitują w problemy teoretyczne i metodologiczne, proponujemy organizację dyskusji panelowej, która różni się od tradycyjnej formuły sympozjów ilością czasu poświęconego na dyskusję problemów podejmowanych w prezentowanych referatach. W dyskusji takiej mogą znaleźć się maksymalnie 4 wystąpienia, ściśle powiązane  tematycznie, wygłoszone przez osoby pochodzące z różnych ośrodków akademickich lub różnych dyscyplin naukowych. Ogólny czas wystąpień to 45 minut. Pozostały czas zostanie przeznaczony na pogłębioną dyskusję poruszanych zagadnień z audytorium . Dlatego na tego typu sympozjum, oprócz prelegentów, organizator zaprasza jednego lub dwóch dyskutantów, których rolą ma być stałe moderowanie dyskusji, a na  końcu przedstawienie uwag podsumowujących. Aby sprostać temu zadaniu, dyskutanci powinni się zapoznać z treścią poszczególnych wystąpień jeszcze przed rozpoczęciem konferencji.  Zgłoszenie dyskusji panelowej powinno obejmować podanie:

 • tematu,
 • krótkiego opisu tematyki, której będzie ono dotyczyć,
 • listy prelegentów wraz z tytułami kolejnych wystąpień,
 • abstraktów wszystkich wystąpień,
 • nazwisk dyskutantów.

Czas dyskusji: 90 minut.

 

Wystąpienia indywidualne jedno- lub wieloautorskie

To wystąpienia konferencyjne, które są powiązane z jednym z obszarów tematycznych konferencji. Zostaną one powiązane w sesje tematyczne. Sesja będzie składała się z 4-5 wystąpień i będzie prowadzona przez Przewodniczącego zaproponowanego przez Komitet Naukowy Konferencji. Czas wystąpienia to 15 minut.  Zainteresowanych takim wystąpieniem prosimy o podanie:

 • Tematu
 • Imienia i Nazwiska autora/ów
 • Streszczenia wystąpienia
 • Wskazania obszaru tematycznego konferencji, z którym wystąpienie jest powiązane

Czas wystąpienia: 15 minut

 

Plakaty

Plakaty będą zaprezentowane w ramach sesji plakatowych. Powinny zostać przygotowane w formacie nie większym niż A0 (84 cm × 119 cm) w orientacji pionowej. Podczas przygotowywania plakatów prosimy o przestrzeganie zasady, że skoro jest  to prezentacja wizualna, to powinny w niej dominować treści wizualne (wykresy, diagramy, rysunki, tabele, zdjęcia itp.), natomiast słowne należy ograniczać do koniecznego minimum. Na każdym plakacie powinien się też  znaleźć kontakt mailowy do autora/autorów. Zainteresowanych prezentacją plakatu prosimy o podanie:

 • Tematu
 • Imienia i Nazwiska autora/ów
 • Streszczenia
 • Wskazania obszaru tematycznego konferencji, z którym plakat jest powiązany

 

Warsztaty

Uczestnicy konferencji mogą również zgłaszać zajęcia praktyczne skoncentrowane na doskonaleniu konkretnej umiejętności, wykorzystujące uczenie się za pomocą aktywności własnej odbiorców.

Zainteresowanych organizacją warsztatu prosimy o podanie:

 • Tematu
 • Imienia i Nazwiska prowadzącego/prowadzących
 • Streszczenia
 • Wskazania obszaru tematycznego konferencji, z którym warsztat jest powiązany

Czas trwania jednej jednostki warsztatowej to 90 minut. W uzasadnionych przypadkach warsztat może obejmować dwie jednostki (z przerwą) czyli 180 minut.