OKPR – Wydarzenia

Zapraszamy do zgłaszania następujących rodzajów wystąpień:

 

Sympozjum tematyczne – uczestnicy konferencji mogą zgłaszać sympozja poświęcone określonemu zagadnieniu z zakresu psychologii rozwoju człowieka. Zgłoszenie sympozjum powinno obejmować podanie:

(1)    tematu,

(2)    krótkiego opisu tematyki, której będzie ono dotyczyć,

(3)    listy prelegentów

(4)    tytułów oraz abstraktów wszystkich wystąpień,

(5)    nazwiska proponowanego dyskutanta.

W sympozjum tematycznym może znaleźć się maksymalnie 5 wystąpień, wygłoszonych przez osoby pochodzące z co najmniej dwóch ośrodków akademickich.

Czas sympozjum: 90 minut.

 

Dyskusja panelowa– ponieważ badania nad rozwojem obfitują w problemy teoretyczne i metodologiczne, proponujemy organizację dyskusji panelowej, która różni się od tradycyjnej formuły sympozjów ilością czasu poświęconego na dyskusję problemów podejmowanych w prezentowanych referatach. W dyskusji takiej mogą znaleźć się maksymalnie 4 wystąpienia, ściśle powiązane  tematycznie, wygłoszone przez osoby pochodzące z różnych ośrodków akademickich lub różnych dyscyplin naukowych. Ogólny czas wystąpień to 45 minut. Pozostały czas zostanie przeznaczony na pogłębioną dyskusję poruszanych zagadnień z audytorium . Dlatego na tego typu sympozjum, oprócz prelegentów, organizator zaprasza jednego lub dwóch dyskutantów, których rolą ma być stałe moderowanie dyskusji, a na  końcu przedstawienie uwag podsumowujących. Aby sprostać temu zadaniu, dyskutanci powinni się zapoznać z treścią poszczególnych wystąpień jeszcze przed rozpoczęciem konferencji.  Zgłoszenie dyskusji panelowej powinno obejmować podanie:

(1)    tematu,

(2)    krótkiego opisu tematyki, której będzie ono dotyczyć,

(3)    listy prelegentów ,

(4)    tytułów oraz abstraktów wszystkich wystąpień,

(5)    nazwisko dyskutanta.

Czas dyskusji: 90 minut.

 

Wystąpienia indywidualne jedno- lub wieloautorskie – to wystąpienia konferencyjne, które są powiązane z jednym z obszarów tematycznych konferencji. Zostaną one powiązane w sesje tematyczne. Sesja będzie składała się z 4-5 wystąpień i będzie prowadzona przez Przewodniczącego zaproponowanego przez Komitet Naukowy Konferencji. Czas wystąpienia to 15 minut. Zainteresowanych takim wystąpieniem prosimy o podanie:

(1)    Tematu

(2)    Imienia i Nazwiska autora/ów

(3)    Streszczenia wystąpienia

(4)    Wskazania obszaru tematycznego konferencji, z którym wystąpienie jest powiązane

Czas wystąpienia: 15 minut

 

Plakaty – będą zaprezentowane w ramach sesji plakatowych.

Planujemy większe sesje plakatowe, nadające rangę tego typu wystąpieniom. Plakaty będą pogrupowane tematycznie, Autorzy plakatów będą proszeni o krótką prezentację badań. W ramach sesji posterowej zabezpieczony zostanie także czas na dyskusję.

Plakaty prosimy przygotować w formacie nie większym niż A0 (84 cm × 119 cm) w orientacji pionowej. Podczas przygotowywania plakatów prosimy o przestrzeganie zasady, że skoro jest  to prezentacja wizualna, to powinny w niej dominować treści wizualne (wykresy, diagramy, rysunki, tabele, zdjęcia itp.), natomiast słowne należy ograniczać do koniecznego minimum. Na każdym plakacie powinien się też  znaleźć kontakt mailowy do autora/autorów. Zainteresowanych prezentacją plakatu prosimy o podanie:

(1)    Tematu

(2)    Imienia i Nazwiska autora/ów

(3)    Streszczenia

(4)    Wskazania obszaru tematycznego konferencji, z którym plakat jest powiązany