OKPR – Rejestracja

ZGŁOSZENIE SYMPOZJUM

 • Sympozjum zgłasza przewodniczący sympozjum (Rejestracja -> Zgłoszenie sympozjum -> Zgłaszający sympozjum).
 • Każdy uczestnik sympozjum rejestruje się jako: INDYWIDUALNY UCZESTNIK SYMPOZJUM.

 


 

ZGŁOSZENIE DYSKUSJI PANELOWEJ

 • Dyskusję panelową zgłasza przewodniczący dyskusji (Rejestracja -> Zgłoszenie dyskusji panelowej -> Zgłaszający dyskusję panelową).
 • Każdy uczestnik dyskusji panelowej rejestruje się jako: INDYWIDUALNY UCZESTNIK DYSKUSJI PANELOWEJ.

 


 

ZGŁOSZENIE WYSTĄPIENIA INDYWIDUALNEGO

 • Osoby będące jedynymi autorami wystąpienia rejestrują się poprzez formularz dla ZGŁOSZENIA INDYWIDUALNEGO.

 


 

ZGŁOSZENIE WYSTĄPIENIA WIELOAUTORSKIEGO

 • Wystąpienie, które ma wielu autorów jest zgłaszane poprzez formularz dla ZGŁOSZENIA WIELOAUTORSKIEGO.
 • Osoba zgłaszająca takie wystąpienie powinna wskazać współautorów wystąpienia oraz określić, którzy będą brali aktywny udział w konferencji.

 


 

ZGŁOSZENIE BIERNEGO UCZESTNICTWA

 • Osoby, które chcą wziąć bierny udział w konferencji rejestrują się poprzez formularz ZGŁOSZENIA BIERNEGO UCZESTNICTWA.

 


 

ZGŁOSZENIE PLAKATU

 • Wystąpienie, które ma mieć formę plakatu zgłaszane jest poprzez formularz rejestracyjny ZGŁOSZENIE PLAKATU.
 • Osoba zgłaszająca takie wystąpienie powinna wskazać czy wystąpienie ma charakter indywidualny czy wieloautorski.
 • W przypadku wieloautorskiego wystąpienia w formie plakatu należy podać współautorów i określić, którzy będą brali aktywny udział w konferencji.

 


 

ZGŁOSZENIE WARSZTATU

 • Wystąpienie, które ma mieć formę warsztatu zgłaszane jest poprzez formularz rejestracyjny ZGŁOSZENIE WARSZTATU.
 • Osoba zgłaszająca warsztat powinna wskazać czy warsztat ma jednego czy wielu autorów.
 • W przypadku wieloautorskiego warsztatu należy podać współautorów i określić, którzy będą brali aktywny udział w konferencji.