OKPR – Rejestracja

Szanowni Państwo,

w związku z przeniesieniem Konferencji na 20-22 maja 2021 roku i jej organizację w formie zdalnej, uprzejmie prosimy o potwierdzenie lub anulowanie zgłoszonych we wcześniejszej rejestracji wystąpień. Serdecznie zachęcamy do zgłaszania nowych referatów, a także uczestnictwa biernego.

  1. Potwierdzenie wystąpienia
  2. Rezygnacja z wystąpienia
  3. Zgłoszenie biernego uczestnictwa w konferencji
  4. Zgłoszenie dyskusji panelowej
  5. Zgłoszenie plakatu
  6. Zgłoszenie sympozjum
  7. Zgłoszenie warsztatu
  8. Zgłoszenie wystąpienia indywidualnego
  9. Zgłoszenie wystąpienia wieloautorskiego