OKPR – KOMITET

Komitet Naukowy:

 • Prof. dr hab. Ewa Czerniawska
 • Prof. dr hab. Maria Kielar-Turska
 • Prof. dr hab. Maria Ledzińska
 • Prof. dr hab. Elżbieta Dryll
 • Dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW
 • Dr hab. Dorota Czyżowska, prof. UJ
 • Dr hab. Ewa Gurba, prof. UJ
 • Dr hab. Alicja Kalus, prof. UO
 • Dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, prof. UWM
 • Dr hab. Katarzyna Markiewicz, prof. WSEI, Lublin
 • Dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
 • Dr hab. Małgorzata Święcicka
 • Dr hab. Przemysław Tomalski, prof. IP PAN
 • Dr hab. Anna Cierpka
 • Dr hab. Grażyna Katra
 • Dr hab. Grażyna Kmita
 • Dr Ludmiła Zając-Lamparska
 • Dr Katarzyna Lubiewska

Komitet Organizacyjny:

 • Dr hab. Grażyna Katra – przewodnicząca
 • Dr hab. Anna Cierpka
 • Dr Katarzyna Lubiewska
 • Dr Karolina Małek
 • Dr Alicja Niedźwiecka
 • Mgr Joanna Siudem-Kuna – sekretarz
 • Mgr Agnieszka Sternak – II sekretarz
 • Mgr Ewelina Łapińska
 • Mgr Zofia Borska-Mądrzycka