OKPR – Komitet

Komitet Honorowy:

 • Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UWM dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM
 • Prodziekan ds. Nauki Wydziału Nauk Społecznych dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM

Komitet Naukowy:

 • prof. dr hab. Maria Kielar-Turska – przewodnicząca
 • dr hab. Dorota Czyżowska, UJ
 • dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW
 • dr hab. Ewa Gurba, UJ
 • dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz,  prof. UWM
 • dr hab. Hanna Liberska, prof. UKW
 • dr hab. Katarzyna Markiewicz, prof. UMCS
 • dr hab. Anna Oleszkowicz, prof. UWR
 • dr hab. Dorota Kubicka, UJ
 • dr hab. Elżbieta Rydz, KUL
 • dr Magdalena Grabowska, UKW
 • dr Magdalena Kosno, UJ

Komitet Organizacyjny:

 • dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, prof. UWM – przewodnicząca
 • dr Martyna Kotyśko – sekretarz
 • dr Małgorzata Obara-Gołębiowska
 • dr Ewelina Kamasz
 • dr Iwona Bielawska
 • mgr Zbigniew Małysz