OKPR – Informacje

Organizatorzy:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Wydział Nauk Społecznych UWM w Olsztynie
  Katedra Psychologii Rozwoju i Edukacji WNS UWM w Olsztynie
 • Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka

Miejsce obrad:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk Humanistycznych: Aula Dietrichów
Ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn

 

 

Ważne daty:

 • Termin nadsyłania zgłoszeń – 15 lutego 2019
 • Kwalifikacja wystąpień i informacja zwrotna do uczestników – 15 marca 2019
 • Termin wnoszenia opłat –  1 maja 2019
 • Konferencja 13-14-15 czerwca 2019

Opłaty

 • 560 złotych dla członków PSPRC – którzy uregulowali składki do 2019 roku
 • 460 złotych dla doktorantów
 • 600 złotych – opłata regularna
 • 660 złotych opłata po 1 maja 2019 roku

Opłatę prosimy regulować na konto:

Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka

Bank BGŻ BNB Paribas S.A.
37 2030 0045 1110 0000 0414 9390

Z dopiskiem: Imię i Nazwisko – Konferencja 2019

Opłata pokrywa materiały konferencyjne, oraz posiłki podczas trwania obrad konferencyjnych a także udział w uroczystej kolacji konferencyjnej w piątek 14 czerwca