OKPR – Informacje

23.03.2020

Szanowni Państwo, Drodzy Koledzy,

z przykrością informujemy, że w związku z nadal trudną sytuacją wynikającą z rozprzestrzeniania się COVID-19 i podjętymi środkami profilaktycznymi, w tym z ogłoszeniem pandemii, jesteśmy zobligowani do odwołania 29 OKPR w dniach 19-21 maja 2020.

Jednocześnie informujemy, że planujemy przeniesienie naszej konferencji na początek września bieżącego roku i chcemy, aby odbyła się w dniach 3-5 września 2020 r.

Miejsce konferencji nie ulega zmianie i mamy nadzieję, że spotkamy się w salach Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, w otoczeniu pięknego ogrodu.

Informujemy, że w przypadku zaakceptowanych zgłoszeń, nie będzie konieczności ponownego wysyłania streszczeń.

Równocześnie zwracamy się z apelem, aby wstrzymać się z dokonaniem opłaty konferencyjnej do czasu ogłoszenia odpowiedniej informacji. 

Kolejny komunikat pojawi się na stronie konferencji (i zostanie wysłany na adresy mailowe) 30 czerwca br.

Zapewniamy, że Komitet Organizacyjny, chociaż pełen obaw, to z nadzieją będzie nadal pracował nad organizacją konferencji, aby przebiegała jak najsprawniej i wzbogaciła nas o nową wiedzę i doświadczenie.  

Z góry dziękujemy za wyrozumiałość i liczymy na uczestnictwo wszystkich Państwa w konferencji w terminie wrześniowym.

 

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia

Grażyna Katra

W imieniu Komitetu Organizacyjnego 29 OKPR, Zarządu PSPRC i Wydziału Psychologii UW

 

 

12.03.2020

Szanowni Państwo, Drodzy Koledzy,

Zapewniamy, że śledzimy na bieżąco decyzje rządu i władz uczelni dotyczące zagrożenia korona wirusem i jesteśmy świadomi spoczywającej na nas odpowiedzialności, z czym wiąże się podjęcie decyzji o odbyciu konferencji w zaplanowanym terminie.

Mamy nadzieję, że sytuacja w najbliższym czasie na tyle się wyjaśni, że będziemy mogli poinformować Państwa, czy konferencja odbędzie się w dniach 19-21 maja br., czy też będziemy musieli rozważyć inne rozwiązanie, zgodne z wymogami bezpieczeństwa oraz decyzjami podjętymi przez upoważnione instytucje państwowe.

Gdy tylko decyzja taka zostanie podjęta przez organizatorów, zostaniecie Państwo niezwłocznie o niej poinformowani.

Jednocześnie prosimy o wstrzymanie się z wnoszeniem opłaty konferencyjnej do 25 marca 2020 roku.

Mamy nadzieję, że do tej daty zostanie podjęta decyzja o losach naszej tegorocznej konferencji.

Zapewniamy, że Komitet Organizacyjny pracuje intensywnie, mając nadzieję, że będziemy mogli gościć Państwa w majowej Warszawie.

Z góry dziękujemy za wyrozumiałość wobec trudności, z którymi przyszło się nam mierzyć

 

Z wyrazami szacunku 

Grażyna Katra

W imieniu Komitetu Organizacyjnego 29 OKPR, Zarządu PSPRC i Wydziału Psychologii UW

 

 

21.02.2020

Szanowni Państwo,

W związku z przesunięciem terminu nadsyłania zgłoszeń na XXIX OKPR do końca stycznia, uległ zmianie również termin kwalifikacji wystąpień przez Komitet Naukowy konferencji.

Trwają prace nad oceną abstraktów, uprzejmie prosimy o cierpliwość.

Informacji zwrotnej udzielimy Państwu do końca lutego 2020.

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Komitet Organizacyjny XXIX OKPR

 

 

07.02.2020

Szanowni Państwo!

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie XXIX OKPR i przesłane przez Państwa zgłoszenia*.

Zaproponowane przez nas obszary tematyczne konferencji spotkały się z Państwa ogromnym zainteresowaniem. Program zapowiada się niezwykle ciekawie. Ze swej strony dołożymy wszelkich starań by umożliwić Państwu jak najlepsze warunki do wymiany wiedzy i doświadczeń.

Poniżej przedstawiamy Państwu nazwiska wybitnych badaczy rozwoju, którzy przyjęli nasze zaproszenie na XXIX OKPR i wygłoszą dla Państwa wykłady plenarne.

Prof. Maya Gratier, Université Paris Nanterre, Laboratoire Ethologie, Cognition, Développement

Prof. Maria Kielar-Turska, Akademia Ignatianum w Krakowie,  Instytut Psychologii

Prof. Willem Koops, Utrecht University, Developmental Psychology Department, Honorary professor of the history of developmental psychology and education

Prof. Dominika Maison, Uniwersytet Warszawski, Dziekan Wydziału Psychologii, Katedra Psychologii Biznesu i Innowacji Społecznych

dr hab. Alicja Senejko, prof. ucz., Uniwersytet Wrocławski, Instytut Psychologii, Kierownik Zakładu Psychologii Rozwoju

Szczegółowy program konferencji przedstawimy Państwu w kwietniu.

Z serdecznymi pozdrowieniami!

Komitet Organizacyjny XXIX OKPR

*Zapisy na tegoroczną konferencję zostały zamknięte. Formularz pozostaje aktywny wyłącznie dla osób, które zostały poproszone o uzupełnienie brakujących danych.

 

 

Organizatorzy:

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka

 

Miejsce obrad:

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
ul. Dobra 56/66
00-312 Warszawa‎

 

https://www.buw.uw.edu.pl/kontakt/

 

Ważne daty:

  • Termin nadsyłania zgłoszeń – 15 stycznia 2020
  • Kwalifikacja wystąpień i informacja zwrotna do uczestników – 15 lutego 2020
  • Termin wnoszenia opłat – 1 kwietnia 2020
  • Konferencja 19-20-21 maja 2020

Opłaty

  • 560 złotych dla członków PSPRC – którzy uregulowali składki do 2020 roku
  • 460 złotych dla studentów i doktorantów
  • 600 złotych – opłata regularna
  • 660 złotych opłata po 1 maja 2020 roku

 

Opłatę prosimy regulować na konto:

Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka

Bank BGŻ BNB Paribas S.A.
37 2030 0045 1110 0000 0414 9390

Z dopiskiem: Imię i Nazwisko – Konferencja 2020

 

Opłata pokrywa materiały konferencyjne, posiłki podczas trwania obrad konferencyjnych, a także udział w uroczystej kolacji konferencyjnej.