OKPR 2020-2021

 

KOMUNIKAT 27.01.2021

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

w związku z prośbami o przedłużenie terminu zgłaszania nowych wystąpień na XXIX Ogólnopolską Konferencję Psychologii Rozwojowej i zapytaniami w tej sprawie, informujemy o przedłużeniu terminu przyjmowania zgłoszeń do 15 lutego 2021 roku.

Jednocześnie informujemy, że potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia należy spodziewać się do 15 marca 2021 roku.

Osoby zainteresowane udziałem biernym mogą się rejestrować do 15 maja 2021 roku.

 

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia,

Grażyna Katra

W imieniu Komitetu Organizacyjnego 29 OKPR, Zarządu PSPRC i Wydziału Psychologii UW

 

KOMUNIKAT 15.01.2021

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy!

Pragniemy przypomnieć o konieczności potwierdzania (bądź anulowania) zgłoszonego we wcześniejszej rejestracji wystąpienia poprzez formularz dostępny na stronie internetowej konferencji (link: https://psprc.edu.pl/okpr-rejestracja; punkt nr 1 bądź punkt nr 2).

Podjęliśmy decyzję o wydłużeniu terminu dokonywania potwierdzeń do 31 stycznia 2021 roku.

Zapraszamy także nowe osoby zainteresowane problematyką rozwoju człowieka do zgłaszania swoich referatów. Wystąpienia mogą Państwo przesyłać również do 31 stycznia 2021 roku.

Jednocześnie dziękujemy osobom, które potwierdziły swój udział. Cieszymy się, że pomimo innej formy konferencji, będziemy mogli spotkać się w bezpiecznych warunkach i wymienić się swoimi doświadczeniami naukowymi.

W razie pytań, czy wątpliwości, zapraszamy do kontaktu.

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia,

Grażyna Katra

W imieniu Komitetu Organizacyjnego 29 OKPR, Zarządu PSPRC i Wydziału Psychologii UW

 

KOMUNIKAT 15.12.2020

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy!

Pragnę poinformować, że 29. Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej odbędzie się online w dniach 20-22 maja 2021 r.

Temat konferencji nie uległ zmianie i brzmi następująco:

Współczesne Drogi Rozwoju – Między Obawą a Nadzieją

Zapraszamy wszystkich państwa, którzy już wysłali nam swoje akces uczestnictwa w konferencji, jak i nowe osoby zainteresowane problematyką rozwoju człowieka.  

 

Poniżej znajdziecie Państwo szereg ważnych informacji!

 Ważne daty:

15 stycznia 2021 ostateczny termin potwierdzenia lub anulowania zgłoszonego już wystąpienia w odpowiednich zakładkach umieszczonych na stronie konferencji
 

30 stycznia 2021

 

ostateczny termin zgłaszania nowych wystąpień

 

15 marca 2021

 

potwierdzenie przyjęcia nowego zgłoszenia przez Komitet Naukowy

 

15 marca –

1 maja 2021 

 

przyjmowanie opłat konferencyjnych – niezbędne informacje będą dostępne na stronie konferencji

 

20 maja 2021

 

rozpoczęcie konferencji

 

Opłata konferencyjna:

170,00 – uczestnicy czynni niebędący członkami PSPRC

130,00 – uczestnicy czynni będący członkami PSPRC

100,00 – uczestnicy czynni – doktoranci i studenci

50,00 – uczestnicy bierni

30,00 – uczestnicy bierni – doktoranci i studenci

 

Potwierdzanie, anulowanie i zgłaszanie wystąpień:

Dokonanie potwierdzenia, anulowania bądź przesłania nowego wystąpienia odbywa się poprzez stronę Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka (https://psprc.edu.pl/ ) w zakładce OKPR i dalej Rejestracja. Znajdą się tam przygotowane odpowiednie dla każdej opcji zakładki

 1. W związku ze zdalną formą przebiegu konferencji prosimy także o odpowiedź na pytanie, czy życzycie sobie Państwo wydrukowany certyfikat uczestnictwa w konferencji, czy tylko przesłany w pdf. – takie pytanie pojawi się przy wypełnianiu formularza/y.
 2. W przeprowadzeniu konferencji online będzie nas wspierał zespół informatyków Wydziału Psychologii UW pod kierunkiem Pana Michała Broniarza.

Chciałabym wyrazić nasz – Komitetu Organizacyjnego z ramienia Wydziału Psychologii UW oraz Zarządu PSPRC – żal, że warunki związane z zagrożeniem COVID-19 nie pozwalają nam gościć Państwa w Warszawie, w pięknych ogrodach naszej biblioteki uniwersyteckiej, tzw. BUWu oraz cieszyć się bezpośrednim spotkaniem, tak ważnym dla naszego środowiska.  

Dołożymy wszelkich starań, aby konferencja online odbyła się sprawnie w przyjaznej atmosferze i przyczyniła się do naszego naukowego rozwoju, co zagwarantują jej uczestnicy.  

 

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia

Grażyna Katra

W imieniu Komitetu Organizacyjnego 29 OKPR, Zarządu PSPRC i Wydziału Psychologii UW

 

KOMUNIKAT 26.11.2020

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy!

Pragnę potwierdzić, że XXIX Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej odbędzie się
w dniach 20-22 maja 2021 r.

Temat konferencji pozostaje ten sam:

Współczesne drogi rozwoju – między obawą a nadzieją

Tytuł konferencji w aktualnej sytuacji pandemii nabiera dodatkowego znaczenia.

Przewidujemy zorganizowanie dodatkowej sesji obejmującej doniesienia z badań prowadzonych
w ostatnich miesiącach, w czasie pandemii.

Sprawdzamy aktualne możliwości zorganizowania konferencji w bezpiecznych warunkach, zapewniających Państwu komfort uczestniczenia w obradach.

Szczegółowe informacje na temat trybu konferencji, potwierdzania uczestnictwa i wysłanego już wystąpienia oraz terminu zgłaszania nowych prezentacji, jak również wysokości wpłaty konferencyjnej, przekażemy Państwu w kolejnym komunikacie, który zostanie ogłoszony do połowy grudnia 2020 r.

Przepraszamy za opóźnienia i prosimy o wyrozumiałość.

 

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia

Grażyna Katra

W imieniu Komitetu Organizacyjnego 29 OKPR, Zarządu PSPRC i Wydziału Psychologii UW

 

KOMUNIKAT 30.06.2020

Szanowni Państwo, Drodzy Koledzy,

w związku z wciąż niepewną sytuacją wynikającą z rozprzestrzeniania się COVID-19 informujemy, że w tym roku kalendarzowym XXIX Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej nie odbędzie się.

Decyzję tę podjął Komitet Organizacyjny konferencji wraz z Zarządem Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka.

Jednocześnie informujemy, że XXIX OKPR odbędzie się w przyszłym roku, w terminie 20-22 maja 2021.

Zapraszamy Państwa do sal Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego i jej pięknego ogrodu.

Informujemy, że w przypadku zaakceptowanych streszczeń, nie będzie konieczności ich ponownego wysyłania. Natomiast, będzie możliwość nadesłania zgłoszeń przez osoby, które chciałyby dołączyć w przyszłym roku do grona uczestników konferencji. Prosimy o rozpowszechnienie tej informacji w Państwa środowisku, wśród osób potencjalnie zainteresowanych jej problematyką.

Wszelkie dalsze informacje o możliwościach zgłoszenia swego uczestnictwa przez nowe osoby oraz prośby o potwierdzenie uczestnictwa i/lub zmianę tematu czy formy wystąpienia będą przedstawione w listopadzie 2020. Zostaną one ogłoszone na stronie PSPRC, w zakładce OKPR oraz wysłane do Państwa e-mailem.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego, pragnę zapewnić Państwa, że dołożymy wszelkich starań, będących w naszej mocy, aby konferencja odbyła się w maju przyszłego roku w Warszawie i aby przebiegała w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze, dostarczając nam interesujących doświadczeń naukowych.

Z góry dziękujemy za wyrozumiałość i liczymy na uczestnictwo wszystkich Państwa w konferencji w maju 2021 roku.

 

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia

Grażyna Katra

W imieniu Komitetu Organizacyjnego 29 OKPR, Zarządu PSPRC i Wydziału Psychologii UW

 

 

Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka

oraz

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

zapraszają na

XXIX Ogólnopolską Konferencję Psychologii Rozwojowej

Warszawa 19-21 maja 2020 r.

 

Współczesne drogi rozwoju – między obawą a nadzieją

 

Nikt dzisiaj nie podważa tezy, że rozwój jest uwarunkowany oddziaływaniem środowiska na jednostkę o określonym wyposażeniu biologicznym. Osiągnięcia neuropsychologii ukazują rolę wczesnych doświadczeń, głównie społecznych, w rozwoju mózgu i kształtowaniu podstawowych wzorców behawioralnych, będących bazą dla kolejnych doświadczeń. Może to budzić optymizm, gdy warunki rozwoju są korzystne lub niepokój, gdy zaniedbania i niedostatki wczesnej opieki i przywiązania miałyby determinować drogę życiową człowieka. Jednakże plastyczność naszego mózgu daje nadzieję na możliwość korygowania przebiegu rozwoju w każdej fazie życia.

W tym kontekście nabierają znaczenia pytania o szeroko rozumiane środowisko rozwoju. Żyjemy w okresie jego dynamicznych zmian. Nowe technologie modyfikują nasze codzienne zachowania. Rozwój medycyny daje szansę na leczenie wielu chorób i przedłużenie życia, stawiając przed leczonymi osobami nowe wyzwania. Wzrasta świadomość znaczenia ludzkiej aktywności dla zmian w środowisku naturalnym. Tempo zmian cywilizacyjnych i kulturowych wzrasta. Można mieć wrażenie, że drogi rozwoju prowadzą w nieznane. To budzi lęk, ale i nadzieję…

 

Proponujemy następujące obszary tematyczne:

 • Rozwój indywidualny w zmieniającym się świecie
 • Trajektorie rozwoju, trendy kohortowe i kaskady rozwojowe – nowe(?) pojęcia w rozumieniu rozwoju
 • Typowe i nietypowe drogi rozwoju
 • Napięcie między kulturą materialną i duchową jako dynamizm rozwoju
 • Life Long Learning jako czynnik rozwoju
 • Nadzieja w rozwoju człowieka dorosłego
 • Zmiany klimatyczne a przebieg rozwoju człowieka
 • Twórczość i meandry rozwoju
 • Rozwój w dobie mediów społecznościowych
 • Współczesne technologie w służbie diagnozy rozwoju
 • Interwencja w przebieg rozwoju z perspektywy cyklu życia
 • Język i komunikacja a rozwój w XXI wieku