OKPR 2020

Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka

oraz

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

zapraszają na

XXIX Ogólnopolską Konferencję Psychologii Rozwojowej

Warszawa 19-21 maja 2020 r.

 

Współczesne drogi rozwoju – między obawą a nadzieją

 

Nikt dzisiaj nie podważa tezy, że rozwój jest uwarunkowany oddziaływaniem środowiska na jednostkę o określonym wyposażeniu biologicznym. Osiągnięcia neuropsychologii ukazują rolę wczesnych doświadczeń, głównie społecznych, w rozwoju mózgu i kształtowaniu podstawowych wzorców behawioralnych, będących bazą dla kolejnych doświadczeń. Może to budzić optymizm, gdy warunki rozwoju są korzystne lub niepokój, gdy zaniedbania i niedostatki wczesnej opieki i przywiązania miałyby determinować drogę życiową człowieka. Jednakże plastyczność naszego mózgu daje nadzieję na możliwość korygowania przebiegu rozwoju w każdej fazie życia.

W tym kontekście nabierają znaczenia pytania o szeroko rozumiane środowisko rozwoju. Żyjemy w okresie jego dynamicznych zmian. Nowe technologie modyfikują nasze codzienne zachowania. Rozwój medycyny daje szansę na leczenie wielu chorób i przedłużenie życia, stawiając przed leczonymi osobami nowe wyzwania. Wzrasta świadomość znaczenia ludzkiej aktywności dla zmian w środowisku naturalnym. Tempo zmian cywilizacyjnych i kulturowych wzrasta. Można mieć wrażenie, że drogi rozwoju prowadzą w nieznane. To budzi lęk, ale i nadzieję…

 

Proponujemy następujące obszary tematyczne:

 • Rozwój indywidualny w zmieniającym się świecie
 • Trajektorie rozwoju, trendy kohortowe i kaskady rozwojowe – nowe(?) pojęcia w rozumieniu rozwoju
 • Typowe i nietypowe drogi rozwoju
 • Napięcie między kulturą materialną i duchową jako dynamizm rozwoju
 • Life Long Learning jako czynnik rozwoju
 • Nadzieja w rozwoju człowieka dorosłego
 • Zmiany klimatyczne a przebieg rozwoju człowieka
 • Twórczość i meandry rozwoju
 • Rozwój w dobie mediów społecznościowych
 • Współczesne technologie w służbie diagnozy rozwoju
 • Interwencja w przebieg rozwoju z perspektywy cyklu życia
 • Język i komunikacja a rozwój w XXI wieku