XXVIII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej

      
Zapraszamy na XXVIII Ogólnopolską Konferencję Psychologii Rozwojowej,
która odbędzie się Olsztynie w dniach 13-15 czerwca 2019 roku.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie konferencji.

 


 

Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
na otwarcie dostępu do nowych publikacji w czasopiśmie Psychologia Rozwojowa.

"Otwarcie dostępu do nowych publikacji w czasopiśmie "Psychologia Rozwojowa"
w latach 2017-2018: zadanie finansowane w ramach umowy 553/P-DUN/2017
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę".

 

 mnisw logo1