EADP – Programme

The EADP program can be downloaded here

Program EADP można pobrać tutaj

 

The EADP abstract book can be downloaded here

Książkę abstraktów EADP można pobrać tutaj


During the three days (Sept 3rd, 10th, 17th) the EADP summer tour will take place between 9:00 – 18:00 Central European Time (CET). The preliminary day structure is as follows:

 

9:00 – 9:30 Opening
9:30 – 10:30 Keynote I
10:45 – 12:15 Symposia, Thematic Sessions (parallel sessions depending on the number of submissions)
12:15 – 13:00 Lunch Break
13:00 – 14:00 Poster Sessions (5-10 posters in break out rooms depending on the number of submissions)
14:15 – 15:15 Keynote II
15:30 – 17:00 Symposia, Thematic Sessions (parallel sessions depending on the number of submissions)
17:15 – 18:00 Special events (Award ceremonies, presidential address)
End of scientific programme
18:00 – 20:00 EADP business meeting, ERU business meeting, etc.

EADP – PROGRAM

W ciągu trzech dni (3, 10 i 17 września) EADP summer tour wydarzenia konferencyjne odbędą się w godzinach 9:00 – 18:00 czasu środkowoeuropejskiego. Wstępna struktura dnia jest następująca:

 

9:00 – 9:30 Otwarcie
9:30 – 10:30 Wykład 1
10:45 – 12:15 Sympozja, Sesje tematyczne (sesje równoległe w zależności od liczby zgłoszeń)
12:15 – 13:00 Przerwa
13:00 – 14:00 Sesje plakatowe (5-10 plakatów w „pokojach” wydzielonych
w zależności od liczby zgłoszeń)
14:15 – 15:15 Wykład 2
15:30 – 17:00 Sympozja, Sesje tematyczne (sesje równoległe w zależności od liczby zgłoszeń)
17:15 – 18:00 Wydarzenia specjalne (Uroczystości wręczenia nagród, przemówienie przewodniczącego)
Zakończenie naukowego programu konferencji
18:00 – 20:00 Spotkanie biznesowe / Zebranie Zarządu EADP, spotkanie biznesowe / Zebranie Zarządu Młodych Naukowców (ERU), itp.