EADP – Programme

During the three days (Sept 3rd, 10th, 17th) the EADP summer tour will take place between 9:00 – 18:00 Central European Time (CET). The preliminary day structure is as follows:

 

9:00 – 9:30 Opening
9:30 – 10:30 Keynote I
10:45 – 12:15 Symposia, Thematic Sessions (parallel sessions depending on the number of submissions)
12:15 – 13:00 Lunch Break
13:00 – 14:00 Poster Sessions (5-10 posters in break out rooms depending on the number of submissions)
14:15 – 15:15 Keynote II
15:30 – 17:00 Symposia, Thematic Sessions (parallel sessions depending on the number of submissions)
17:15 – 18:00 Special events (Award ceremonies, presidential address)
End of scientific programme
18:00 – 20:00 EADP business meeting, ERU business meeting, etc.

EADP – PROGRAM

W ciągu trzech dni (3, 10 i 17 września) EADP summer tour wydarzenia konferencyjne odbędą się w godzinach 9:00 – 18:00 czasu środkowoeuropejskiego. Wstępna struktura dnia jest następująca:

 

9:00 – 9:30 Otwarcie
9:30 – 10:30 Wykład 1
10:45 – 12:15 Sympozja, Sesje tematyczne (sesje równoległe w zależności od liczby zgłoszeń)
12:15 – 13:00 Przerwa
13:00 – 14:00 Sesje plakatowe (5-10 plakatów w „pokojach” wydzielonych
w zależności od liczby zgłoszeń)
14:15 – 15:15 Wykład 2
15:30 – 17:00 Sympozja, Sesje tematyczne (sesje równoległe w zależności od liczby zgłoszeń)
17:15 – 18:00 Wydarzenia specjalne (Uroczystości wręczenia nagród, przemówienie przewodniczącego)
Zakończenie naukowego programu konferencji
18:00 – 20:00 Spotkanie biznesowe / Zebranie Zarządu EADP, spotkanie biznesowe / Zebranie Zarządu Młodych Naukowców (ERU), itp.