EADP – Deadlines

The EADP Summer Tour 2021 deadline for abstract submissions has been extended to April 30.

This is the final extension!

The EADP Summer Tour 2021 offers the submission of individual papers, posters, and symposia.

More information regarding the EADP summer Tour 2021 see attachment or visit  https://www.fh-ooe.at/en/eadp-2021/

 

Abstract submission can be made here: https://www.fh-ooe.at/en/eadp-2021/registration-1/

 

We are very much looking forward to your submissions,

Dagmar Strohmeier (Austria)

Katarzyna Markiewicz & Beata Krzywosz-Rynkiewicz (Poland)

Simona C.S. Caravita (Norway)


Termin nadsyłania abstraktów na EADP Summer Tour 2021 został przedłużony do 30 kwietnia.

To już ostatnie przedłużenie!

 

W ramach EADP Summer Tour 2021 można zgłaszać pojedyncze referaty, plakaty i sympozja.

Więcej informacji na temat EADP Summer Tour 2021 można znaleźć w załączniku lub na stronie https://www.fh-ooe.at/en/eadp-2021/.

 

Zgłoszenia abstraktów można dokonać tutaj: https://www.fh-ooe.at/en/eadp-2021/registration-1/

 

Z niecierpliwością czekamy na Państwa zgłoszenia,

Dagmar Strohmeier (Austria)

Katarzyna Markiewicz & Beata Krzywosz-Rynkiewicz (Poland)

Simona C.S. Caravita (Norway)


 

The EADP Summer Tour 2021 deadline for abstract submissions has been extended to April 25.

The EADP Summer Tour 2021 offers the submission of individual papers, posters, and symposia.

More information regarding the EADP summer Tour 2021 see attachment or visit https://www.fh-ooe.at/en/eadp-2021/

 

Abstract submission can be made here: https://www.fh-ooe.at/en/eadp-2021/registration-1/

We are very much looking forward to your submissions,

Dagmar Strohmeier (Austria)

Katarzyna Markiewicz & Beata Krzywosz-Rynkiewicz (Poland)

Simona C.S. Caravita (Norway)


Termin nadsyłania abstraktów na EADP Summer Tour 2021 został przedłużony do 25 kwietnia.

W ramach EADP Summer Tour 2021 można zgłaszać pojedyncze referaty, plakaty i sympozja.

Więcej informacji na temat EADP Summer Tour 2021 można znaleźć w załączniku lub na stronie https://www.fh-ooe.at/en/eadp-2021/ 

 

Zgłoszenia abstraktów można dokonać tutaj: https://www.fh-ooe.at/en/eadp-2021/registration-1/ 

Z niecierpliwością czekamy na Państwa zgłoszenia,

Dagmar Strohmeier (Austria)

Katarzyna Markiewicz & Beata Krzywosz-Rynkiewicz (Polska)

Simona C.S. Caravita (Norwegia)


 

The call for papers can be downloaded here

 

Extended deadline for submissions April 25th, 2021
Opening of online Submission System March 1st, 2021
Abstract Submission Deadline April 15th, 2021
Notification of Acceptance May 31st, 2021
Deadline for Registration August 31st, 2021
Conference Day 1 September 3rd, 2021 (FH Upper Austria)
Conference Day 2 September 10th, 2021 (Polish Association of Human Development Psychology, Poland)
Conference Day 3 September 17th, 2021 (University of Stavanger, Norway)

EADP – TERMINY

Podstawowe informacje znajdują się tutaj

 

Przedłużony termin zgłoszeń 25 kwietnia 2021
Otwarcie systemu zgłoszeń online 1 marca 2021
Termin nadsyłania abstraktów 15 kwietnia 2021
Powiadomienie o przyjęciu zgłoszenia 31 maja 2021
Ostateczny termin rejestracji uczestnictwa 31 sierpnia 2021
Pierwszy dzień konferencyjny 3 września 2021 (FH Upper Austria)
Drugi dzień konferencyjny 10 września 2021 (Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka)
Trzeci dzień konferencyjny 17 września 2021 (University of Stavanger, Norway)