EADP

EADP SUMMER TOUR

Przekazujemy informacje o EADP Summer Tour – wydarzeniu naukowym, które jako PSPRC mamy przyjemność współorganizować

Ze względu na utrzymujące się ograniczenia w podróżowaniu spowodowane pandemią, EADP Summer Tour 2021 będzie wirtualnie gościć w trzech krajach europejskich podczas trzech kolejnych piątków września 2021 roku pod wiodącym tematem:

TO KEEP TOMORROW ALIVE

Jesteśmy pewni, że ten format oferuje doskonałą okazję dla naukowców do zaprezentowania swoich najnowszych badań i przedyskutowania ich wyników z kolegami z różnych krajów. Celem jest stymulowanie wysokiej jakości wymiany naukowej, a w szczególności zaproszenie innowacyjnych i zorientowanych na przyszłość badaczy rozwoju do zaprezentowania swoich prac.

EADP Summer Tour 2021 jest otwarty na zgłoszenia dotyczące wszystkich aspektów psychologii rozwojowej, ze szczególnym uwzględnieniem prezentacji związanych z trzema obszarami tematycznymi, którym będą poświęcone trzy dni EADP Summer Tour:

 

3 września 2021

Societal challenges

Organizator: University of Applied Sciences Upper, Austria

 

10 września 2021

Development trends: concerns and opportunities

Organizator: Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka, Polska

 

17 września 2021

Bullying: what we know and what we can do

Organizator: University of Stavanger, Norwegia

 

W ramach EADP Summer Tour 2021 można zgłaszać referaty, postery i sympozja. W programie naukowym znajdą się również wykłady zaproszonych gości oraz sympozja z udziałem wybitnych prelegentów.

 

Więcej informacji na temat zgłaszania wystąpień można znaleźć pod adresem: https://www.fh-ooe.at/en/eadp-2021/

 

Ważne terminy:

1 marca 2021 – Otwarcie system online do przesyłania zgłoszeń

25 kwietnia 2021 – Termin końcowy przesyłania zgłoszeń

31 maja 2021 – Informacje na temat akceptacji zgłoszeń

31 sierpnia 2021 – Zakończenie rejestracji

 

Informacje o opłatach zawiera poniższa tabela.

Opłata uprawnia do uczestnictwa we wszystkich trzech dniach wydarzenia (3, 10 i 17 września 2021)

Uczestnicy z Polski uprawnieni są do opłat zniżkowych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem:

https://www.eadp.info/membership/list-of-countries-for-reduced-fees/

 

Type of Participant Early bird (EUR)(30.6.2021) Regular (EUR)(31.8.2021)
Active participant (EADP member) 150.- 200.-
Early career participant (EADP member) 75.- 100.-
Active participant (non EADP member) 275.- 325.-
Early career participant (non-EADP member) 150.- 175.-
Low and Middle Income Countries: https://www.eadp.info/membership/list-of-countries-for-reduced-fees/
Active participant (EADP member) 75.- 100.-
Early career participant (EADP member) 35.- 45.-
Active participant (non EADP member) 150.- 175.-
Early career participant (non-EADP member) 80.- 90.-

 

Informacje o Organizatorach

 

Austria: University of Applied Sciences Upper Austria koncentruje się na badaniach innowacyjnych i zorientowanych na zastosowanie w 17 obszarach tematycznych i dostarcza innowacje produktowe i procesowe sektorowi prywatnemu, stowarzyszeniom i instytucjom, szczególnie w sektorze społecznym. Uniwersytet oferuje 68 uznanych na całym świecie programów studiów w dziedzinie informatyki, komunikacji i mediów, inżynierii medycznej i stosowanych nauk społecznych, biznesu i zarządzania oraz inżynierii.

 

Polska: Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka jest jednym z najstarszych towarzystw psychologicznych w kraju. Liczy ponad 120 członków i od prawie trzech dekad integruje środowisko poprzez organizowanie corocznych ogólnopolskich konferencji oraz wydawanie renomowanego czasopisma Psychologia Rozwojowa. Ważnym obszarem jego działalności jest wspieranie rozwoju naukowego młodych badaczy. Stowarzyszenie współpracuje z międzynarodowymi towarzystwami psychologicznymi, m.in. EADP i APA.

 

Norwegia: The Norwegian Centre of Learning Environment and Behavioural Research in Education (Centre for Learning Environment) at the University of Stavanger (Norway) jest zarówno ośrodkiem badawczym, jak i Narodowym Centrum Edukacji wspomagającym władze oświatowe w zapewnianiu dzieciom i młodzieży zdrowego i pozytywnego środowiska uczenia się. Centre for Learning Environment specjalizuje się w badaniach nad mobbingiem i we wdrażaniu interwencji antybullyingowych.

 

 

Organizatorzy oczekują na Państwa zgłoszenia,

 

Dagmar Strohmeier (Austria)

Katarzyna Markiewicz & Beata Krzywosz-Rynkiewicz (Poland)

Simona C.S. Caravita (Norway)

 

European Association of Developmental Psychology – Biennale Conference 2021

 

The EADP Summer Tour 2021 will be virtually hosted in three European countries during three consecutive Fridays in September 2021.

 •   3rd September 2021: University of Applied Sciences Upper Austria, Austria
 • 10th September 2021: Polish Association of Human Development Psychology, Poland
 • 17th September 2021: University of Stavanger, Norway

The EADP Summer Tour 2021 offers an excellent virtual opportunity for scientists to present and discuss their latest research. The overarching theme of the EADP Summer Tour 2021 “TO KEEP TOMORROW ALIVE” aims to stimulate high-quality scientific exchange and particularly invites the submission of innovative and future oriented developmental research.

The EADP Summer Tour 2021 is open for submissions on all aspects of developmental psychology, but especially encourages contributions with the focus on

 • Societal Challenges (Austria, Sept 3) 
 • Development trends: concerns and opportunities (Poland, Sept 10) 
 • Bullying: what we know and what we can do (Norway, Sept 17)

The EADP Summer Tour 2021 offers the submission of individual papers, posters, and symposia. The scientific program will also include invited keynote addresses and invited symposia.


Europejska Konferencja Psychologii Rozwojowej (EADP Summer Tour) 2021 będzie wirtualnie gościć w trzech krajach europejskich podczas trzech kolejnych piątków września 2021 roku.

 • 3 września 2021: University of Applied Sciences Upper Austria, Austria
 • 10 września 2021: Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka, Polska
 • 17 września 2021: Uniwersytet w Stavanger, Norwegia

EADP Summer Tour 2021 to doskonała okazja do wirtualnych spotkań i dyskusji naukowych, oraz możliwość zaprezentowania swoich najnowszych badań.

Nadrzędny temat EADP Summer Tour 2021 „Aby nie stracić jutra” ma na celu stymulowanie wysokiej jakości wymiany naukowej i szczególnie zaprasza do zgłaszania innowacyjnych i zorientowanych na przyszłość badań rozwojowych.

EADP Summer Tour 2021 jest otwarty na zgłoszenia dotyczące wszystkich aspektów psychologii rozwojowej, ale szczególnie zachęca do nadsyłania prac koncentrujących się na

 • Wyzwania społeczne (Austria, 3 września)
 • Trendy rozwojowe: obawy i możliwości (Polska, 10 września)
 • Znęcanie się: co wiemy i co możemy zrobić (Norwegia, 17 września).

W ramach EADP Summer Tour 2021 istnieje możliwość zgłaszania indywidualnych referatów, posterów i sympozjów. W programie naukowym znajdą się również wykłady inauguracyjne i sympozja zaproszonych gości honorowych.