EADP

European Association of Developmental Psychology – Biennale Conference 2021

 

The EADP Summer Tour 2021 will be virtually hosted in three European countries during three consecutive Fridays in September 2021.

 •   3rd September 2021: University of Applied Sciences Upper Austria, Austria
 • 10th September 2021: Polish Association of Human Development Psychology, Poland
 • 17th September 2021: University of Stavanger, Norway

The EADP Summer Tour 2021 offers an excellent virtual opportunity for scientists to present and discuss their latest research. The overarching theme of the EADP Summer Tour 2021 “TO KEEP TOMORROW ALIVE” aims to stimulate high-quality scientific exchange and particularly invites the submission of innovative and future oriented developmental research.

The EADP Summer Tour 2021 is open for submissions on all aspects of developmental psychology, but especially encourages contributions with the focus on

 • Societal Challenges (Austria, Sept 3) 
 • Development trends: concerns and opportunities (Poland, Sept 10) 
 • Bullying: what we know and what we can do (Norway, Sept 17)

The EADP Summer Tour 2021 offers the submission of individual papers, posters, and symposia. The scientific program will also include invited keynote addresses and invited symposia.


Europejska Konferencja Psychologii Rozwojowej (EADP Summer Tour) 2021 będzie wirtualnie gościć w trzech krajach europejskich podczas trzech kolejnych piątków września 2021 roku.

 • 3 września 2021: University of Applied Sciences Upper Austria, Austria
 • 10 września 2021: Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka, Polska
 • 17 września 2021: Uniwersytet w Stavanger, Norwegia

EADP Summer Tour 2021 to doskonała okazja do wirtualnych spotkań i dyskusji naukowych, oraz możliwość zaprezentowania swoich najnowszych badań.

Nadrzędny temat EADP Summer Tour 2021 „Aby nie stracić jutra” ma na celu stymulowanie wysokiej jakości wymiany naukowej i szczególnie zaprasza do zgłaszania innowacyjnych i zorientowanych na przyszłość badań rozwojowych.

EADP Summer Tour 2021 jest otwarty na zgłoszenia dotyczące wszystkich aspektów psychologii rozwojowej, ale szczególnie zachęca do nadsyłania prac koncentrujących się na

 • Wyzwania społeczne (Austria, 3 września)
 • Trendy rozwojowe: obawy i możliwości (Polska, 10 września)
 • Znęcanie się: co wiemy i co możemy zrobić (Norwegia, 17 września).

W ramach EADP Summer Tour 2021 istnieje możliwość zgłaszania indywidualnych referatów, posterów i sympozjów. W programie naukowym znajdą się również wykłady inauguracyjne i sympozja zaproszonych gości honorowych.