Przełożenie OKPR na 2021

Szanowni Państwo, Drodzy Koledzy, w związku z wciąż niepewną sytuacją wynikającą z rozprzestrzeniania się COVID-19 informujemy, że w tym roku kalendarzowym XXIX Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej nie odbędzie się. Decyzję tę podjął Komitet Organizacyjny konferencji wraz z Zarządem Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka. Jednocześnie informujemy, że XXIX OKPR odbędzie się w przyszłym roku, w terminieWięcej oPrzełożenie OKPR na 2021[…]

Walne Zgromadzenie – 17 czerwca (środa) w godz. 18:00-20:00

Szanowni Państwo, Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka Uprzejmie zawiadamiamy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną tegoroczne Walne Zgromadzenie Członków PSPRC, odbędzie się on-line w systemie ZOOM w dniu: 17 czerwca (środa) w godzinach 18:00 -20:00   Szczegółowy program Zebrania oraz zasady uczestnictwa znajdziesz tutaj

Komunikat 23.03.2020

Szanowni Państwo, Drodzy Koledzy, z przykrością informujemy, że w związku z nadal trudną sytuacją wynikającą z rozprzestrzeniania się COVID-19 i podjętymi środkami profilaktycznymi, w tym z ogłoszeniem pandemii, jesteśmy zobligowani do odwołania 29 OKPR w dniach 19-21 maja 2020. Jednocześnie informujemy, że planujemy przeniesienie naszej konferencji na początek września bieżącego roku i chcemy, aby odbyłaWięcej oKomunikat 23.03.2020[…]

XXIX Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej

KONFERENCJA ZACZYNA SIĘ ZA     Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka oraz Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na XXIX Ogólnopolską Konferencję Psychologii Rozwojowej Warszawa 19-21 maja 2020 r.   Współczesne drogi rozwoju – między obawą a nadzieją  

Psychologia Rozwojowa za 20 pkt

Zgodnie z Komunikatem MNiSW z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów, czasopismo Psychologia Rozwojowa, prowadzona przez Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka, uzyskało 20 pkt.

Dofinansowanie od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  na otwarcie dostępu do nowych publikacji w czasopiśmie Psychologia Rozwojowa. „Otwarcie dostępu do nowych publikacji w czasopiśmie „Psychologia Rozwojowa”  w latach 2017-2018: zadanie finansowane w ramach umowy 553/P-DUN/2017  ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych  na działalność upowszechniającą naukę”.