Stanowisko w sprawie społecznej odpowiedzialności w komunikowaniu o doświadczeniach traumatycznych dzieci

Wspólne stanowisko Komitetu Psychologii PAN oraz naukowych towarzystw psychologicznych, w tym Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka, w sprawie społecznej odpowiedzialności w komunikowaniu o doświadczeniach traumatycznych dzieci, w tym w szczególności o przypadkach przestępstw o charakterze seksualnym

Link do załącznika znajduje się tutaj