Seminarium Śródroczne w Rzeszowie

Link do spotkania w MS TEAMS znajduje się tutaj