Psychologia Rozwojowa za 20 pkt

Zgodnie z Komunikatem MNiSW z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów, czasopismo Psychologia Rozwojowa, prowadzona przez Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka, uzyskało 20 pkt.