Dofinansowanie od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  na otwarcie dostępu do nowych publikacji w czasopiśmie Psychologia Rozwojowa.

„Otwarcie dostępu do nowych publikacji w czasopiśmie „Psychologia Rozwojowa”  w latach 2017-2018: zadanie finansowane w ramach umowy 553/P-DUN/2017  ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych  na działalność upowszechniającą naukę”.

 mnisw logo1