Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
na otwarcie dostępu do nowych publikacji w czasopiśmie Psychologia Rozwojowa.

"Otwarcie dostępu do nowych publikacji w czasopiśmie "Psychologia Rozwojowa"
w latach 2017-2018: zadanie finansowane w ramach umowy 553/P-DUN/2017
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę".

 

 mnisw logo1


 

25 Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej

      
Zapraszamy na Jubileuszową Ogólnopolską Konferencję Psychologii Rozwojowej,
która odbędzie się w dniach 16-18 czerwca 2016 roku w Krakowie.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie konferencji.